ISO 22000 Gıda Kavramları

ISO 22000 Gıda Kavramları

Gıda zincirindeki üretim ve dağıtım kuruluşlarının bilmesi gereken ISO 22000: 2018 gıda güvenliği yönetim sistemiyle yakından ilgili bazı gıda kavramları aşağıda açıklanmıştır. Terimlerin en sık kullanılanlarına yer verilmiştir.

Kuruluş tarafından sağlanan son üründe aşılmaması gereken gıda güvenliği tehlike düzeyine kabul edilebilir düzey adı verilir. Gıdanın amaçlanan kullanımına uygun olarak hazırlandığında ve/veya tüketildiğinde tüketiciye zarar vermeyecek yaklaşıma denir. Gıda güvenliği, gıda tehlikelerinin görünür olmasıyla ilgilidir. Yetersiz veya dengesiz beslenmeye bağlı sağlık sorunlarını kapsamaz.

Faaliyet kriteri O-ÖGP’lerin izlenmesine yönelik ölçülebilen veya gözlemlenebilen özellik.Bir O-ÖGP’nin kontrolde kalıp kalmayacağının belirlenmesi ve kabul edilebilir olanla (kriterin yerine getirilmesi veya sağlanması O-ÖGP’nin amaçlandığı şekilde çalıştığı anlamına gelir) ve kabul edilemez olan (kriterin yerine getirilmemesi veya sağlanmaması O-ÖGP’nin amaçlandığı şekilde çalışmadığı anlamına gelir) arasında ayrım yapmak içinbir faaliyet kriteri oluşturulur.

Denetim kriterlerinin ne kadar karşılandığını belirlemek üzere denetim kanıtları elde etmek ve nesnel bir şekilde değerlendirmek için uygulanan sistematik, bağımsız ve dokümante edilmiş proses. Denetim, iç denetim (birinci taraf) veya dış denetim (ikinci taraf veya üçüncü taraf olabilir) ve birleşik denetim (iki veya daha fazla disiplinin bir arada kullanılması) olarak gerçekleştirilebilir. İç denetim kuruluşun kendisi tarafından veya kuruluş adına dış bir taraf aracılığıyla yapılır. “Denetim kanıtı” ve “denetim kriterleri” ISO 19011’de tanımlanmıştır. İlgili disiplinler, örneğin, gıda güvenliği yönetimi, kalite yönetimi veya çevre yönetimidir.

Beklenen sonuçları elde edebilmek için bilgi ve becerileri uygulayabilme yetisine, yetkinlik adı verilmektedir. Uygunluk bir gerekliliğin yerine getirilmesidir. Üründe veya işleme ortamında gıda güvenliği tehlikesi içeren bir kirleticinin eklenmesi veya oluşması durumuna kirlenme denir.

Gıda zincirinde yer almayan bir firma sadece ISO 9001 tercih edebilirken, gıda sektöründe faaliyet gösteren bir kuruluşun ISO 9001’e ek olarak ISO 22000 sistemini entegre ederek uygulaması gerekmektedir.

Gıda Zinciri Nedir?

Gıdanın ve ingradiyentlerinin birincil üretiminden tüketimine kadar olan, üretim, proses, dağıtım, depolama ve hazırlama gibi birbirini takip eden basamaklar ve işlemlere gıda zinciri adı verilmiştir. Gıda üretimi için kendisi hem gıda üreten ve hem de gıda olarak tüketilen hayvanların beslenmesinde kullanılan yemleri de kapsar. Gıda zinciri aynı zamanda gıda ile ya da ham maddelerle temasta bulunan materyallerin üretimini de içermektedir.

Gıda Güvenliği Tehlikesi Nedir?

Gıdanın kendisi ya da gıdada bulunan biyolojik, kimyasal veya fiziksel etmenler vasıtasıyla olumsuz sağlık etkisine yol açma potansiyelidir. Tehlike terimi risk terimiyle karıştırılmamalıdır, gıda güvenliği kapsamında risk belirli bir tehlikeye maruz kalma durumunda, olumsuz sağlık etkisi ihtimalinin bir fonksiyonu (örneğin hastalanma) ve bu etkinin şiddetini (ölüm, hastaneye yatma ya da işe, çalışmaya devam edememe) göstermektedir. Risk ISO/IEC rehberi 51’de tehlikenin ortaya çıkma olasılığı ve zararın şiddetinin kombinasyonu olarak tanımlanmıştır.

Gıda güvenliği tehlikeleri ile ilgili kapsamın içerisinde, yem veya yem ingradiyentlerin de bulunabilecek veya daha sonraki aşamalarda hayvanın tüketimi ile transfer olabilecek ve insan sağlığını olumsuz olarak etkileyebilecek yem ve yem ingradiyentleri de yer almaktadır. Yem ve gıdaya doğrudan temas dışında (ambalaj materyallerinin üretimi, temizleme ajanları gibi), gıdaların amaçlanan kullanımı ve/veya servisine bağlı olarak gıdaya doğrudan veya dolaylı olarak transfer olabilecek ve bu yolla sağlığı olumsuz yönde etkileyebilecek operasyonlar da bu kapsamda yer almaktadır.

Bir kuruluşa ait son ürün başka bir kuruluş tarafından daha ileri bir prosese ve dönüşüme uğratılırsa, bu ilk kuruluşun son ürünü, ikinci kuruluşun ham maddesi olarak kabul edilecektir.

Olası gıda güvenliği tehlikelerini ve/veya üründe ya da proses ortamında gıda güvenliği tehlikelerinin kontaminasyonu veya çoğalmasını kontrol altına almak için zorunlu olduğu tehlike analizleriyle tanımlanan ön gereksinim programı.

Bir dizi planlı inceleme ve ölçüm yaparak kontrol önlemlerinin tasarlanmış şekilde yürüyüp yürümediğini belirlemek.

Düzeltme yeniden işleme, daha ileri işleme, veya uygun olmayan sonuçlara ait olumsuzluklarının eliminasyonu (farklı bir üretimde kullanmak için uzaklaştırma ya da özel etiketleme gibi) şeklinde uygulanabilir.

Geçerli Kılma Nedir?

HACCP planı ve operasyonel ön gereksinim programı tarafından yürütülen kontrol önlemleriyle elde edilen verilerin etkinlik düzeyinin belirlenmesidir.

Kuruluş, etkili bir gıda güvenliği yönetim sistemi oluşturmalı, dokümante edilmeli, uygulamalı ve bunu sürekli hâle getirebilmeli ve bu standardın gereksinimlerine göre gerekli durumlarda güncelleme yapmalıdır.

Kuruluş, gıda güvenliği yönetim sisteminin kapsamını tanımlamalıdır. Kapsam içerisine gıda güvenliği yönetim sistemi tarafından belirtilen üretim alanları, ürünler, ürün kategorileri ve prosesler dahil edilmelidir.

sponsor reklam

Benzer Yazılar

Elektronik Sigara Çeşitleri

Elektronik Sigara Çeşitleri

Başarılı Dış Cephe Dekorasyon Çalışmaları Metpor’da

Başarılı Dış Cephe Dekorasyon Çalışmaları Metpor’da

Fethiye Balayı Oteli Konseptleri

Fethiye Balayı Oteli Konseptleri

Mutfak Ekipmanları için Profesyonel Öneriler

Mutfak Ekipmanları için Profesyonel Öneriler

Yorum Yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir