İzmir İş Güvenliği Firmaları

İzmir İş Güvenliği Firmaları

Sanayi ve ihracat alanında sürekli gelişmekte olan ülkemizde birçok işyeri ve fabrikalarda seri üretimler gerçekleşmekte ürünlerin zamanında yetiştirilmesi için 7/24 üretim devam etmektedir. Yapılan işin mahiyeti ne olursa olsun öncelik her zaman insan sağlığı ve can güvenliğidir. Hiçbir iş can güvenliğinden daha acil ve önemli değildir.

Artık her fabrika, sanayi kuruluşları ve bazı işyerleri bünyelerinde iş yeri hekimi, sağlık personeli ve iş güvenliği uzmanı bulundurulmak zorundadırlar. İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini almak, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçmek için bu konuda yetiştirilmiş iş güvenliği uzmanlarına ihtiyaç duymaktadırlar. Ülkemizdeki ihtiyaç sayısı göz önünde bulundurulduğunda iş güvenliği personelinin temin edilebilmesi için iş güvenliği uzmanları yetiştiren ve bu konuda eğitimler düzenleyen iş güvenliği firmaları İzmir de birçok bölgede faaliyet göstermektedir. İş güvenliği uzmanı olmak isteyenlere maksimum 180 saat teorik, 40 saat uygulamalı eğitimler verilmektedir. İş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecek mühendis, mimar ve teknik personel çalışmaları sırasında yaşanacak olaylar, iş kazaları ve meslek hastalıkları konusunda detaylı bir eğitim alırlar.

A,B,C kategorilerine ayrılmış olan iş güvenliği uzmanları C kategorisinden tecrübe kazandıkça, B ve A kategorilerine yükselmektedirler. İş yeri hekimi olmak isteyenler İzmir iş güvenliği firmaları vermiş olduğu eğitimler ile mesleki bilgilerini iş yerlerinde kullanabilmek için iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazanmaktadırlar.

sponsor reklam

Yorum Yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir